Curriculum Vitae

Personalia
Naam
Judith Cecilia Engelberta Maria Kunst

Geboren
25 juli 1969 te Avenhorn

Opleidingen
1989 – 1993
Sociaal-Agogische Dienstverlening Hogeschool van Amsterdam
Maatschappelijk werk

1995
Type 1 psychotrauma: psychotherapeutische behandeling van verwerkingsstoornissen bij volwassenen adolescenten

1997
Opleiding tot gedragstrainer

2005 – 2006
Tweejarige basisopleiding “Contextuele hulpverlening” Leren over Leven

2009 – 2010
Partnerrelatietherapie opleiding bij Jan Lens en May Michielsen

2016 – 2017
Tweejarige vervolgopleiding “Contextuele hulpverlening”
Leren over Leven OICS

 

Werkervaring
1993 – 1997
Maatschappelijk werker bij COA te Haarlem afdeling AMA’s

Psychosociale zorg verlenen aan minderjarige asielzoekers zonder vaste verblijfsvergunning.
De hulpverlening was gericht op het signaleren van psycho pathologie en het verlener van hulp op het gebied van traumaverwerking, angstproblemen, slaap en concentratieproblemen.

1997 – 2000
Reclassering Leger des Heils te Amsterdam, maatschappelijk werker en Gedragstrainer

Als gedragstrainer was ik werkzaam bij het dagactiviteitencentrum waar gedetineerde dagbesteding hadden met als doel sociale vaardigheidstraining. Dit bestond uit samen koken, eten, maar ook veel rollenspelen.

Als maatschappelijk werker bij  de reclassering heb ik voorlichtingsrapporten geschreven voor de rechtbank. Daarnaast verleende is hulp na detentie gericht op het integreren in de maatschappij.

2000 – heden
Medisch maatschappelijker werker Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam

Het medisch maatschappelijk werk is een onderdeel van het Centrum Kwaliteit van Leven van het Antoni van Leeuwenhoek. Wij verlenen psycho sociale zorg in alle fases van ziekzijn (tijdens de behandeling, in de herstelfase, en in de palliatieve en terminale fase) aan patiënten en hun naasten. De hulpverlening is voornamelijk gericht op het omgaan met de ziekte, angst en verwerkingsproblemen, communicatieproblemen in relaties en in gezinssituaties. Ik werk daar nauw samen met medisch psychologen, psychiaters en andere hulpverleners.

Ook maak ik deel uit van het medisch oncologisch revalidatieteam. Binnen de revalidatie behandelen we patiënten op verschillende domeinen, fysiek, psychisch en sociaal.

Naast de hulpverlening geef ik les aan verschillende opleidingen:

  • AVL academie: basis psychosociale zorg
  • Vervolgopleiding voor bedrijfsartsen in de oncologie: psychosociale zorg binnen de oncologie
  • HAN hogeschool, vervolgopleiding voor maatschappelijk werk in de oncologie: Gezin en relatieproblematiek binnen de oncologie.

Ook heb ik verschillende workshops gegeven:

  • Veranderd lichaamsbeeld en zelfbeeld na een oncologische behandeling
  • Kanker en vermoeidheid
  • Keuzes maken
  • Rouw en verlies
  • Contextuele hulpverlening en emanciperende hulpverlening in de oncologie
  • Kanker in het gezin