Psychosociale oncologie

Kanker krijgen heeft een grote impact in het leven zowel voor de patiënt als voor naasten. Kanker brengt angst en onzekerheid met zich mee en soms ook spanningen in relaties.
In mijn praktijk kun je terecht met vragen over hoe om te gaan met kanker en alles wat daarbij op je pad komt in de verschillende fases van ziek zijn: na de diagnose, tijdens de behandeling, maar ook in de herstelfase en in de palliatieve fase.

Thema’s hierbij zijn: angst en onzekerheid, verwerking, omgaan met vermoeidheid, veranderingen binnen relaties.

Neem contact op voor een kennismaking.