Aanbod

Mijn praktijk richt zicht op:

Individuele therapie

In individuele therapie is inzicht krijgen en verwerken, het leren van vaardigheden en het vergroten van draagkracht belangrijk.

Dit alles om weer beter in balans te komen en je zelfvertrouwen te hervinden. Weer durven te vertrouwen op je eigen kompas en zelf keuzes durven maken.

Lees Meer >

Relatietherapie

Door grote gebeurtenissen kunnen relaties onder druk komen te staan.
Hierdoor verloopt de communicatie tussen partners soms minder goed.

In de therapie maken we ruimte voor ieders verhaal, gevoel, en emoties, zodat er onderling weer ruimte komt om naar elkaar te luisteren.

Lees Meer >

Contextuele therapie

Dit is een stroming binnen de gezins- en relatietherapie met als kernbegrippen:
loyaliteiten, balans van geven en ontvangen, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid in relaties.

Binnen de contextuele therapie wordt er intergenerationeel gekeken.

Lees Meer >

Psychosociale oncologie
Kanker krijgen heeft een grote impact in het leven zowel voor de patiënt als voor naasten. Kanker brengt angst en onzekerheid met zich mee en soms ook spanningen in relaties.
In mijn praktijk kunt u terecht met vragen over hoe om te gaan met kanker en alles wat daarbij op uw pad komt in de verschillende fases van ziek zijn.

Lees Meer >